Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Hie******** 760.000đ
2 lam******** 440.000đ
3 Doh******** 392.000đ
4 huy******** 362.000đ
5 H******** 200.000đ
6 vov******** 190.000đ
7 yhv******** 171.000đ
8 Lê******** 150.000đ
9 Sir******** 123.000đ
10 Bao******** 120.000đ